Წარმოების პროცესი

1.ჩვენი ქარხანა

2. მასალა QC

2. მასალა QC

3. ჭრა

3. ჭრა

3. ჭრა

4. პირველი გაპრიალება

5. აწყობა

6. წებო

7. QC

8. ლურსმანი

9.გაპრიალება

10. QC

11. ამძრავი ანჯები და სამაგრი

12. შეღებვა

12. ფერის კვდება

13. გრავიურა

13. ლაზერული გრავირება

14. QC

14. QC

15. მზადაა შესაფუთად

16. შესაფუთი მასალა

16.შეფუთვა

17. კარგად შეფუთული

18. კონტეინერის ჩატვირთვა

[W7JRD]MW1MZJMF_0X~3D29